Tolkade sambolagen olika

Tolkade sambolagen olika

Precis som med allt som rör lagar kan de tolkas olika utifrån den givna situationen. Därför går det inte på förhand att förlita sig på att man kan luta sig tillbaka på en lag. Sambolagen är en sådan lag som tolkas olika, ofta rör det sig om ekonomiska trångmål som det gamla paret drabbats av när de sedan flyttar isär. Som gift har man generellt större trygghet, även om sambolagen också är en bra lag i sig. 

Har du flyttat isär från din sambo? Kanske har ni renoverat lägenheten mycket, och du kanske är den som har lagt ut mest pengar på renoveringen? Hur funkar egentligen sambolagen när det kommer till sådana händelser? Om du behöver hjälp med juridik i Göteborg finns Fjällmans Juridik som är specialiserade på sådana typer av fall. Det är bra att kontakta en jurist som är specialiserad, eftersom den har erfarenhet av hur lagen brukar tolkas och praktiseras i rätten.

På vem ligger bevisbördan?

När man som sambor flyttar isär tillämpas den så kallade sambolagen. Det betyder att det ska genomföras en bodelning där man delar på den så kallade samboegendomen. Det betyder bostad som man gemensamt lagt ut för. Vid dödsfall ärver till exempel inte sambon något, förutom att det görs en bodelning enligt sambolagen. Här kan du läsa om ett specifikt fall. Gifta har med andra ord större trygghet än sambor.

Det händer att man som sambo inte får tillbaka sina pengar som man investerat i till exempel en renovering. Högsta domstolen ansåg till exempel att sambolagen ska tolkas så att den ena partern inte ska bli ekonomiskt utsatt vid skilsmässa, och att den finns där för att skydda båda sidors ekonomiska intressen. På vem ligger egentligen bevisbördan? Tingsrätten såg nämligen annorlunda på det hela. Du kan läsa om fallet i Byggahus.se.