Så ser vi på vår ekonomi

Så ser vi på vår ekonomi

Att hålla koll på sin ekonomi är något vissa tycker är roligt och något som andra helst gärna slipper. Generellt sett är dock svenskar ganska duktiga på finansiella termer och vet vad hur räntor och amorteringskrav fungerar. Hur står det dock till med svenska hushåll och deras syn på konjunkturen?

 

pexels-photo-52608Ekonomi och pengar är vissa födda med ett intresse och fallenhet för, andra har det helt tvärtom. En avsky för allt vad ekonomiskt tänkande och sparande är med sen tidiga år. Men faktum är att det inte skadar att i alla fall ha lite koll på sin privatekonomi, som det skrivits om tidigare i ett inlägg här.

Det råder enligt Dagens Industri ett högtryck i svensk ekonomi, arbetsmarknaden har fått en rejäl boost och jobben kryllar just nu. Allt fler företag och hela branscher klagar till och med på arbetskraftsbrist. Men i hushållen är det annorlunda, i alla fall när man granskar Konjunkturinstitutets barometer. Det är nämligen så att de svenska hushållen målar framtiden och Sveriges ekonomi i mörkare färger, det kan nästan karaktäriseras som en pessimism. Synen på ekonomin är alltså mer dämpad än vanligt men motsvaras inte av hur ekonomin ser ut i verkligheten.

Pessimism trots solig himmel

Trots oron för framtiden, för en eventuellt kommande lågkonjunktur, verkar hushållskonsumtionen hållas uppe, även om det inte är shoppingyra direkt. Många experter hade nog väntat sig ett kraftigare lyft med tanke på de rådande låga räntorna samt att många fått högre inkomster – något som gett fler en tyngre plånbok, i alla fall de som har jobb.

Sedan regeringsskiftet 2014 har Sverige haft en rejäl tillväxt och jobben har blivit hela 120 000 fler. Enligt en rapport från bland andra SBAB är Sverige dessutom det land i EU som har ekonomiskt starkast hushåll. Detta handlar dels om förväntningar på hushållen samt om att de har större utrymme att spara än många andra EU-länders hushåll. Något som uppenbarligen många inte vet eller glömmer bort, eftersom pessimismen är så stark i de svenska hemmen.