Investera i ethereum med en kompis?

Investera i ethereum med en kompis?

Utöver Bitcoin är Ethereum en av de främsta handelsvalutorna och allt fler väljer att investera i den populära kryptovalutan. Du har många olika alternativ för att handla med Etherum – du kan till och med investera i kryptovalutan tillsammans med en kompis!

Pengar och vänskap kan vara en känslig kombination och det är viktigt att tänka igenom investeringen. Vilka är riskerna när du investerar i något tillsammans med vänner? Vad bör du tänka på för att undvika konflikter som kan skada relationen?

Delad vinst eller delad förlust

Det ökade intresset för kryptovalutor har lett till att allt fler väljer att handla med den nya sortens digitala valutakoncept. På senare tid har Ethereum visat sig vara en stark utmanare till den världskända Bitcoin valutan. Även i Sverige har kryptovalutan vuxit sig större och handeln med valutan ökar i snabb takt. Faktum är att möjligheterna till att investera i ethereum öppnats upp avsevärt och idag väljer även många att investera tillsammans med andra personer.

Att blanda in ekonomiska uppgörelser med vänner är något många drar sig för och främst med anledning av risker och konsekvenser. Det är helt enkelt en direkt risk för vänskapen och relationen. Med en god dialog och noggrann förberedelse inför en Ethereum investering kan dock konflikter undvikas fullt ut. Båda parter bör vara medvetna om att utfallet kan bli så väl delad vinst eller delad förlust. Ett rättvist avtal bör finnas på papper innan själva investeringen av Ethereum valuta sker.

Vilka för- och nackdelar finns?

Oavsett hur mycket pengar du och din kompis planerar att investera med i Ethereum behöver ni samtala kring investeringen. Allt bör vara tydligt från start; både de ekonomiska ramarna och syftet med investeringen. Några tips till dig som planerar att köpa ethereum med en vän är att utgå från grundläggande faktorer som påverkar en sund vänskapsrelation.

  • Lyssna och för dialog
  • Ingen konkurrens
  • Var lojal

Håller ni er till ovan nämnda faktorer kommer även en ekonomisk uppgörelse i vänskapen gå smärtfritt till