Delad eller gemensam ekonomi?

Delad eller gemensam ekonomi?

När två personer flyttar ihop – ska ekonomin vara delad, var för sig eller jämnt uppdelad efter respektive löner? Det finns olika sätt att hantera ekonomin som sambor, men det är viktigt att vara överens om hur det ska gå till.

Det är viktigt att prata om pengar, även om det kan kännas väldigt oromantiskt – inte minst i början av ett förhållande eller när två personer precis har flyttat in i en gemensam bostad. Men då är det som viktigast – eftersom det kan förhindra missförstånd, bråk och tvister längre fram.

Sambor – när då?

Först och främst – när räknas man egentligen som sambo? I en artikel i Metro förklaras det att ur ett juridiskt perspektiv:

När två personer bor tillsammans i en parrelation och har gemensamt hushåll – Metro

Det är även viktigt att ni har bott ihop stadigvarande, alltså under en period. Sex månader är riktmärket för samboskapet. Ska ni hantera ekonomin gemensamt är det även i början som det är viktigt att reda ut vad som gäller. I Dagens Nyheter tipsas det om olika modeller för att dela upp ekonomin: helt delad, helt gemensam eller proportionerlig uppdelning där du betalar procentuellt efter din inkomst ­på alla gemensamma kostnader. Det är vanligt med en helt delad ekonomi för par med liknande inkomster, eller för personer som är i en ny relation.

Ansöka om lån gemensamt?

Ska ni ta ett gemensamt lån för att köpa bostad, eller ska en av er ansöka om lånet? Svaret är att söka om lånet gemensamt för att få bäst förutsättningar för ett lånelöfte, inte minst om det gäller ett bolån. Bolån kan du se och jämföra på Comboloan.