Är bältros smittsamt?

Bätros är en smärtsam sjukdom som kan drabba alla som någon gång haft vattenkoppor. Det är främst personer över 50 år som får bältros men sjukdomen förekommer även hos yngre. Det här behöver du tänka på om du eller din partner drabbas.

bältrosNär du drabbas av bältros får du ofta karakteristiska och smärtsamma röda utslag som sprider sig som ett band längs med en nervbana från ryggen runt på ena sidan av magen. Bältros orsakas av samma virus som orsakar vattkoppor – varicella-zostervirus. Efter att du haft vattkoppor ligger viruset vilande i kroppen och kan återaktiveras senare i livet i form av bältros. För det mesta läker infektionen ut av dig själv men smärtorna kan i vissa fall bli långvariga:

Det är kanske 15 procent som drabbas av långvarig smärta. På det sättet är det en väldigt besvärlig sjukdom, säger professor Lars Lindquist på Karolinska institutet till Aftonbladet.

Det finns idag effektiva vaccin mot bältros som rekommenderas till alla som är över 50 och som tidigare haft vattkoppor.

Om din partner får bältros

Om din partner får bältros behöver du inte vara rädd för att smittas om du redan haft vattkoppor eftersom återaktiveringen av viruset som orsakar bältros är något som inte påverkas av yttre faktorer. Därför kan du också ta hand om din partner för att minska besvären, till exempel genom att erbjuda smärtstillande läkemedel och tillräckligt med dryck.

Om du däremot inte har haft vattkoppor och inte heller är vaccinerad finns anledning att vara försiktig. Det finns nämligen en liten risk att smittas av vattkoppor om du kommer i kontakt med sårvätska från utslagen. Därför finns det anledning att inte sova tillsammans under den period utslagen vätskar och att hålla god handhygien under sjukdomsperioden.