Din stil speglar vem du är

Att kunna uttrycka sin stil är för det alla flesta mycket viktigt. Det finns helt enkelt ett behov hos de flesta av oss att, om inte att uttrycka en helt egen stil, visa vilka grupp i samhället man tillhör eller önskar tillhöra. Vi kanske tror att ensam är stark, och att det är de individuella individerna som styr sin vardag helt själva, och faktiskt även klarar sig bäst helt själva. Ställer man denna typ av påstående i förhållande till hur vi människor uttrycker oss genom våra kläder och attiraljer, står det klart att det inte är speciellt troligt att så är fallet. För om vi nu vore så starka som ensamma individer, varför skulle vi då anstränga oss så mycket för att uttryck vår stil och smak och därmed signalera vår grupptillhörighet? Stil och smak blir  lätt även ett ställningstagande till mycket större frågor, som politik och hur man ställer sig i världsliga, moraliska frågor. Kan detta hänga ihop med, att vi alla vet hur dömande vår omvärld är? Att vi alla, även fast vi ibland hävdar att så inte är fallet, faktiskt dömer och drar förutfattade meningar kring andra människor, enbart baserat på deras utseende och hur de klär sig?

Ett exempel på hur man ofta kan skapa sig uppfattningar om andra utifrån utseende, är accessoarer som även vanligtvis delar grupper i två olika läger. Tänk exempelvis på ett piercingsmycke. Ett ämne som enligt väldigt många människor är helt fantastiskt snyggt, ofta även baserat på hur de senaste trenderna ser ut. Men som andra människor, oavsett trender, inte alls uppskattar. Förhoppningsvis är vi på olika sätt på väg bort från det mer dömande samhället för att istället träda in i en ny era där människor får vara sig själva, utan att riskera att bli dömda på felaktiga grunder.